Tietoa

Mitä me teemme?

  • Voimaa ilosta ry suunnittelee ja järjestää koulutus- ja seminaaritilaisuuksia ja jäsenilleen koulutusmatkoja sekä välittää alaa koskevaa tietoutta yhteisöille ja yleisölle. Toimii yhteistyössä alan kansainvälisten järjestöjen ja yhteisöjen kanssa ja osallistuu alan kongressi- ja koulutustapahtumien toteuttamiseen.
  • Harjoittaa alansa tiedotus- ja julkaisutoimintaa.
  • Toimii yhteistyössä hoitolaitosten, koulutusyhteisöjen, taidelaitosten ja viranomaistahojen kanssa sekä antaa asiantuntijalausuntoja.
  • Järjestää asianomaisen luvan saatuaan voittoa tavoittelematta korkeatasoisia taide- ja virkistystilaisuuksia ja katselmuksia, joiden yhteydessä on mahdollisuus tutustua alan kotimaisiin ja kansainvälisiin virtauksiin.
  • Yhdistys voi jakaa lahjakkaille esiintyjille ja harrastajille stipendejä ja palkintoja. Perustaa rahastoja, ottaa vastaan apurahoja, lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta ja toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.