Seksi kuuluu olennaisena osana jokaisen ihmisen elämään. Se, miten tärkeänä elämän osa-alueena kukin sitä pitää, riippuu täysin henkilöstä itsestään. Jokainen meistä kuitenkin on yksilö ja jokaisella yksilöllä on erilaiset tarpeet ja halut. Lähtökohtaisesti voidaan kuitenkin ajatella, että seksi kuuluu luonnollisena osana ihmisen elämään, minkä vuoksi sitä voisi myös pitää tärkeänä. Tämä ei silti tarkoita, etteikö voisi olla sellaisiakin ihmisiä, jotka kokevat seksin täysin merkityksettömäksi. Jos seksin ei koe olevan itselle tärkeää, silloin se ei myöskään vaikuta tällaisen henkilön elämänlaatuun mitenkään, ei positiivisesti tai negatiivisesti. Jos taas henkilöllä on paljon haluja ja hän kokee, että seksi on tärkeä osa elämää, voi sen puuttuminen vaikuttaa elämänlaatuun huomattavan negatiivisesti, ja toisaalta taas vilkas seksielämä voi tällöin parantaa tämän henkilön elämänlaatua paljonkin. Siten seksielämän vaikutusta elämänlaatuun voisi pitää jopa merkittävänä silloin kun henkilö itse kokee sen tärkeäksi.

Olennaista on siis muistaa, että jokainen meistä on yksilö ja jokaisella on omanlaisensa tarpeet ja halut. Toisen tarpeista ja haluista ei myöskään voi tietää, ellei tämä itse kerro niistä. Olisi virhe ajatella, että kaikki kokisivat näin henkilökohtaisen asian samoin. Sen vuoksi olisi hyvä, erityisesti parisuhteessa ollessa, pystyä puhumaan avoimesti seksiin liittyvistä toiveista ja tarpeista. Mikäli omista tarpeista ja toiveista puhuminen tuntuu vaikealta, voi yrittää aloittaa hyvin pienin askelin. Keskustelun voi aloittaa vaikkapa ihan huumorimielessä, jolloin se voi tuntua helpommalta. Keskustelu on helppoa, mikäli henkilöt ovat niin sanotusti samalla tasolla ja molempien osapuolten tarpeet ja toiveet kohtaavat. Läheskään aina näin ei kuitenkaan ole ja toista voi olla toisinaan vaikea ymmärtää. Toisen ymmärtämiseen kannattaa silti aina pyrkiä, sillä se helpottaa asiasta keskustelemista. Seksi voi varmasti joillekin tuntua hankalalta ja kiusalliselta keskustelun aiheelta, mutta olisi hyvä kuitenkin muistaa, miten normaali ja luonnollinen osa jokaisen elämää se on. Tämän muistaminen helpottaa asiasta keskustelemista.

Pari

Miten omaa seksielämää voisi parantaa?

Tätä kysymystä monet etenkin pitkässä parisuhteessa elävät saattavat pohtia. Tässäkin asiassa tärkeintä on avoimuus. Olisi hyvä keskustella oman kumppanin kanssa omista tarpeista ja siitä, jos tuntuu, ettei seksielämä tällaisenaan tunnu riittävän hyvältä itselle. Myös toisen tarpeita ja toiveita tulee kuunnella ja pyrkiä siihen, että molemmat voisivat olla tilanteeseen tyytyväisiä. Mitään sellaista ei kuitenkaan tarvitse eikä pidäkään tehdä, mihin ei itse ole halukas tai valmis. Avoin keskustelu on joka tapauksessa avain parempaan seksielämään ja se voi jopa yllättää, kuinka samanlaisia mietteitä ja ajatuksia sillä toisellakin saattaa olla mielessään. Toisinaan hyvään seksiin saattaa myös tarvita erilaisia apuvälineitä, joita ei kannata turhaan arastella. Nykyisin valikoimat ovat todella monipuoliset ja kattavat, joten jokaiselle varmasti löytyy jotakin. Apuvälineet eivät missään nimessä ole hyvän seksin kannalta välttämättömiä, mutta toisinaan niiden avulla voi kokea jotain sellaista, mitä muuten ei voisi. Tietysti ne voivat myös ajoittain piristää ja tuoda mukavaa vaihtelua samoihin rutiineihin. On myös olemassa todella paljon erilaisia nettikauppoja, jos liikkeessä paikan päällä asioimisen kokee jotenkin kiusalliseksi tai noloksi. Nettikaupoista voi haluamiaan tuotteita tilata kätevästi vaikka kotisohvalta käsin, jolloin myyjää ei tarvitse kohdata silmästä silmään.

Ehkäisy kuntoon!

Myös ehkäisyn avulla voi pyrkiä vaikuttamaan seksin laatuun. Esimerkiksi kondomia käyttämällä seksi voi etenkin naisesta tuntua jopa paremmalta. Kondomin valintaan kannattaakin panostaa, sillä valikoimaa on todella runsaasti ja voisi sanoa, että jokaiselle löytyy varmasti jotakin. Aloittaa voi vaikka tutkimalla eri vaihtoehtoja netissä. Kondomin valinnassa kannattaa huomioida ensinnäkin sen sopivuus itselle ja lisäksi kaikki mahdolliset allergiat. Mikäli henkilö kärsii esimerkiksi lateksiallergiasta, eli on siis allerginen luonnonkumille, tällöin hyvä valinta on lateksiton kondomi. Kuten monessa muussakin asiassa, niin tässäkin on tärkeää, että on valmis ottamaan asioista selvää, sillä nykyään netti on pullollaan tietoa liittyen seksiin ja ehkäisyyn. Voi myös olla jossain tapauksessa aiheellista käydä lääkärin vastaanotolla, jos kokee, että ammattilaisten neuvot ja apu olisivat tarpeen. Erityisesti nuorille ja hieman kokemattomammille voisi suositella kysymään neuvoja esimerkiksi ehkäisyyn liittyen, jotta seksiä voi harrastaa turvallisesti.