Lisää iloa elämään

Tietoa meistä

Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää taide- ja esiintymistoimintaa erilaisissa sosiaali- ja terveydenhoitoalan yhteisöissä. Tutkia ja toteuttaa monipuolisia taide- ja kulttuuritoimintoja ja projekteja.

Tavoitteena on välittää kulttuuriviestiä, että erilaisissa laitoksissa ja hoitopaikoissa otettaisiin huomioon fyysisten ja psyykkisten tarpeitten lisäksi myös kulttuuriset tarpeet sekä kehitettäisiin laitosympäristöjä esteettisemmiksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

  1. Suunnittelee ja järjestää koulutus- ja seminaaritilaisuuksia ja jäsenilleen koulutusmatkoja sekä välittää alaa koskevaa tietoutta yhteisöille ja yleisölle.
  2. Harjoittaa alansa tiedotus- ja julkaisutoimintaa.
  3. Toimii yhteistyössä hoitolaitosten, koulutusyhteisöjen, taidelaitosten ja viranomaistahojen kanssa sekä antaa asiantuntijalausuntoja.
  4. Järjestää asianomaisen luvan saatuaan voittoa tavoittelematta korkeatasoisia taide- ja virkistystilaisuuksia ja katselmuksia, joiden yhteydessä on mahdollisuus tutustua alan kotimaisiin ja kansainvälisiin virtauksiin.
  5. Yhdistys voi jakaa lahjakkaille esiintyjille ja harrastajille stipendejä ja palkintoja. Perustaa rahastoja, ottaa vastaan apurahoja, lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta ja toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.